Przejdź do treści

Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/067/LKA
Data publikacji: 2017-05-16 10:42
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • FUNDACJA ŚWIĘTEJ ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
  ul. Katowicka 1, 43-400 CIESZYN
 • MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WARSZAWA
 • MINISTERSTWO ZDROWIA
  ul. Miodowa 15, 00-923 WARSZAWA
 • NZOZ UBEZPIECZALNIA SIMECZEK-BĄCZEK,FIED.PERCH.BRAW.KOŹL.SJ W CIESZYNIE
  ul. Bielska 37, 43-400 CIESZYN
 • ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
  ul. Jagiellońska 25, 40-032 KATOWICE
 • ŚRODOW.DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZDROWIA PSYCHICZN.CHORZÓW
  ul. Karpacka 20, 41-506 CHORZÓW
 • STOWARZYSZENIE "YAVA" W CZĘSTOCHOWIE
  ul. Lakowa 101, 42-280 CZĘSTOCHOWA
 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
  ul. Ligonia 46, 40-037 KATOWICE

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052