Przejdź do treści

Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach

Nr ewidencyjny: P/16/074
Data publikacji: 2017-12-28 13:18
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne):

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052