Realizacja zadań gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/006/LBI
Data publikacji: 2018-06-01 14:42
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Gminy Łomża

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 A

 • Urząd Miejski w Białymstoku

  ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

 • Urząd Miejski w Choroszczy

  ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz

 • Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

  ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Powrót

Przeczytaj treść ponownie