Skuteczność programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/009/KBF
Data publikacji: 2018-03-22 08:50
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Finansów

    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie