Skuteczność programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/009/LBY
Data publikacji: 2018-03-22 08:50
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Miasta

    Nieszawa ul.3 Maja 2

Powrót

Przeczytaj treść ponownie