Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/17/010/KBF
Data publikacji: 2019-11-28 06:46
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • BIURO RZECZNIKA FINANSOWEGO

  Al. Jerozolimskie 87

 • KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

 • MINISTERSTWO FINANSÓW

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE

  ul. Michała Drzymały 30 05-800 Pruszków

 • URZĄD MIASTA SZCZECIN

  Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

 • URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie