Przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT

Nr ewidencyjny: P/17/013
Data publikacji: 2018-06-19 08:47
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie