Realizacja "Programu polskiej energetyki jądrowej"

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/018/KGP
Data publikacji: 2018-03-23 07:06
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Ministerstwo Energii

  00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

 • Państwowa Agencja Atomistyki

  00-522 Warszawa, ul. Krucza 36

 • PGE EJ1 Sp. z o.o.

  00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 49

 • Polska Grupa Energetyczna SA

  00-496 Warszawa, ul. Mysia 2

Powrót

Przeczytaj treść ponownie