Ochrona praw konsumenta energii elektrycznej

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: P/17/022/KGP
Data publikacji: 2018-11-02 07:02
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Enea Operator Sp. z o.o.

  60-479 Poznań, ul.Strzeszyńska 58

 • Enea SA

  60-201 Poznań, ul. Górecka 1

 • ENERGA-Obrót SA

  80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472

 • ENERGA-Operator SA

  80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

 • Ministerstwo Energii

  00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

 • PGE Dystrybucja SA

  20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

 • PGE Obrót SA

  35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

 • TAURON Dystrybucja SA

  31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11

 • TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

  30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1

 • Urząd Regulacji Energetyki

  02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.