Współpraca szkół z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/025/KNO
Data publikacji: 2018-07-05 09:05
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie