System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/028/LBI
Data publikacji: 2018-10-04 06:25
Dział tematyczny: szkolnictwo wyższe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Politechnika Białostocka

    ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

79 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2017 roku.