Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/039/LKR
Data publikacji: 2019-01-21 09:16
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

    ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKÓW

  • STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE

    ul. Partyzantów 2, 32-500 CHRZANÓW

  • URZĄD MIASTA W TRZEBINI

    ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 TRZEBINIA

Powrót

Przeczytaj treść ponownie