Funkcjonowanie spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Nr ewidencyjny: P/17/045
Data publikacji: 2018-03-20 14:38
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

140 wniosków de lege ferenda sformułowała NIK w 2018 roku.