Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/078/LKR
Data publikacji: 2018-10-15 10:09
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • MINISTERSTWO ENERGII

  ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 WARSZAWA

 • MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

  Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 WARSZAWA

 • MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

  ul. Wawelska 52/54, 00-922 WARSZAWA

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE

  ul. Racławicka 56, 30-017 KRAKÓW

 • URZĄD MIASTA KRAKOWA

  Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 KRAKÓW

 • URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA

  Rynek 1, 33-300 NOWY SĄCZ

 • URZĄD MIEJSKI W TUCHOWIE

  Rynek 1, 33-170 TUCHÓW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.