Przejdź do treści

Funkcjonowanie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

Nr ewidencyjny: P/17/091/LPO
Data publikacji: 2017-12-08 09:02
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIASTA POZNANIA
    Pl. Kolegiacki 17, 60-967 POZNAŃ
  • ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"POZNAŃ
    św. Michała 43, 61-119 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że...

67 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób w 2016 roku.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052