Funkcjonowanie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

Nr ewidencyjny: P/17/091/LPO
Data publikacji: 2017-12-08 09:02
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIASTA POZNANIA

    Pl. Kolegiacki 17, 60-967 POZNAŃ

  • ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"POZNAŃ

    św. Michała 43, 61-119 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie