Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/107/LRZ
Data publikacji: 2018-05-24 07:12
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Gminny Zakład Komunalny w Grębowie

  39-410 Grębów 387

 • Urząd Gminy w Czarnej

  38-710 Czarna Górna 74

 • Urząd Gminy w Grębowie

  39-410 Grębów 394

 • Urząd Gminy w Żurawicy

  37-700 Żurawica 242

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej

  38-710 Czarna, Czarna Górna 81

 • Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Żurawicy

  37-710 Żurawica, ul. I Dywizji Pancernej 15

Powrót

Przeczytaj treść ponownie