Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/107/LWA
Data publikacji: 2018-05-24 07:12
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Lesznowoli

  05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy w Czerwinie

  07-407 Czerwin, Pl. Tysiąclecia 1, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy w Grębkowie

  07-110 Grębków, ul. Wspólna 5, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy w Lesznowoli

  05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, woj. Mazowieckie

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

  07-407 Czerwin, ul. Przemysłowa 1, woj. Mazowieckie

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie

  07-110 Grębków, ul. Zachodnia 1, woj. Mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie