Działania organów administracji publicznej na rzecz ujawniania prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych

Nr ewidencyjny: P/18/003
Data publikacji: 2019-04-17 03:33
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie