Nadzór nad rynkiem gier hazardowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/012/LSZ
Data publikacji: 2019-09-06 06:51
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD CELNO-SKARBOWY W SZCZECINIE

    70-515 SZCZECIN,ul. Małopolska 44

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.