Bezpieczeństwo wyrobów ze znakiem CE

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: P/18/020/KGP
Data publikacji: 2019-12-20 08:15
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

  00-034 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

  00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej

  01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  00-001 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1

 • Wyższy Urząd Górniczy

  40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

1,6 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2018 roku.