Bezpieczeństwo wyrobów ze znakiem CE

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: P/18/020/KGP
Data publikacji: 2019-12-20 08:15
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

  00-034 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

  00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej

  01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  00-001 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1

 • Wyższy Urząd Górniczy

  40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

45 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób w 2019 roku.