Realizacja Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/038/LSZ
Data publikacji: 2019-08-01 08:11
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W GDAŃSKU

    80-917 GDAŃSK,ul. Oliwska 35

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

4,5 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2019 roku.