Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/040/LLU
Data publikacji: 2019-12-16 09:35
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAMOŚCIU

    ul. Partyzantów 94, 22-400 ZAMOŚĆ

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE

    ul. Kolejowa 8, 22-100 CHEŁM

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIŁGORAJU

    ul. Tadeusza Kościuszki 13, 23-400 BIŁGORAJ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

61 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2019 roku.