Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/040/LOL
Data publikacji: 2019-12-16 09:35
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

    ul. Wodociągowa 15, 11-500 GIŻYCKO

  • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

    ul. Bohaterów Westerplatte 12, 12-100 SZCZYTNO

  • MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PISZU

    ul. Wąglicka 1, 12-200 PISZ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.