Pomoc społeczna świadczona osobom opuszczającym zakłady karne

Nr ewidencyjny: P/18/041
Data publikacji: 2019-08-29 07:30
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie