Obrót nieruchomościami rolnymi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/042/LBY
Data publikacji: 2019-05-15 08:09
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

    ul.Karolkowa 30 01-207 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie