Obrót nieruchomościami rolnymi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/042/LWR
Data publikacji: 2019-05-15 08:09
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

    ul. Mińska 60, 54-610 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie