Działania organów administracji publicznej w zakresie usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/047/LBY
Data publikacji: 2019-08-05 08:10
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

    ul.Dworcowa 81 Bydgoszcz

  • Urząd Miasta

    ul.Jezuicka 1 Bydgoszcz

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

    ul.Fredry 8 Toruń

Powrót

Przeczytaj treść ponownie