Działania organów administracji publicznej w zakresie usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/047/LRZ
Data publikacji: 2019-08-05 08:10
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

  35-001 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 38

 • Starostwo Powiatowe w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

 • Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

  39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

  35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9

Powrót

Przeczytaj treść ponownie