Ochrona przyrody i gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej

Jednostka kontrolująca: Departament Środowiska

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/048/KSI
Data publikacji: 2020-02-06 13:10
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

    02-124 Warszawa, ul. Grójecka 127

  • Ministerstwo Środowiska

    00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Powrót

Przeczytaj treść ponownie