Realizacja programu "Rodzina 500 plus"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/065/LKR
Data publikacji: 2019-07-30 07:03
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W BOLESŁAWIU

  ul. Główna 46, 33-329 BOLESŁAW

 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ

  Rynek 3, 32-820 SZCZUROWA

 • MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

  ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKÓW

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWIE

  ul. Matki Boskiej Fatimskiej 9, 33-100 TARNÓW

 • URZĄD GMINY BOLESŁAW

  ul. Główna 58, 32-329 BOLESŁAW

 • URZĄD GMINY SZCZUROWA

  ul. Lwowska 2, 32-820 SZCZUROWA

 • URZĄD MIASTA KRAKOWA

  Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 KRAKÓW

 • URZĄD MIASTA TARNOWA

  ul. Adama Mickiewicza 2, 33-100 TARNÓW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku skontrolowała 1558 podmiotów.