Efektywność i oszczędność wydatków ponoszonych przez producentów energii elektrycznej na zaopatrzenie w węgiel kamienny

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/066/LWA
Data publikacji: 2020-11-09 07:59
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • PGNIG - TERMIKA S.A. Elektrociepłownia Siekierki w Warszawie

    02-981 Warszawa, ul. Augustówka 30, woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie