Szkolenie podoficerów i szeregowych zawodowych w jednostkach szkoleniowych

Nr ewidencyjny: P/18/069
Data publikacji: 2020-05-04 13:48
Dział tematyczny: obrona narodowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie