Konsultacje społeczne przy realizacji inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowiskowych

Nr ewidencyjny: P/18/073
Data publikacji: 2019-08-29 15:46
Dział tematyczny: środowisko

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie