Przeciwdziałanie zatorom na drogach krajowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/083/LKA
Data publikacji: 2019-04-15 08:56
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

    40-017 Katowice ul. Myśliwska 5

Powrót

Przeczytaj treść ponownie