Realizacja przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych

Nr ewidencyjny: P/18/087
Data publikacji: 2018-10-26 08:52
Dział tematyczny: szkolnictwo wyższe

Powrót

Przeczytaj treść ponownie