Realizacja przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/091/LBI
Data publikacji: 2019-04-08 09:34
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Miasta w Hajnówce

  ul. Aleksego Zina1, 17-200 Hajnówka

 • Urząd Miejski w Augustowie

  ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów

 • Urząd Miejski w Białymstoku

  ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

 • Urząd Miejski w Suwałkach

  ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

 • Urząd Miejski w Łomży

  ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.