Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemców

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/105/LKA
Data publikacji: 2019-08-07 08:01
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

    40-852 Katowice ul. Pośpiecha 4

  • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

    40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.