Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemców

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/105/LSZ
Data publikacji: 2019-08-07 08:01
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

    02-699 WARSZAWA,ul. Taborowa 33

Powrót

Przeczytaj treść ponownie