Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemców

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/105/LWA
Data publikacji: 2019-08-07 08:01
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

    Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

  • Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

    01-402 Warszawa, ul.Ciołka 10A, woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.