Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/001/KGP
Data publikacji: 2019-07-18 09:26
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Agencja Rezerw Materiałowych

  00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

 • Główny Urząd Miar

  00-001 Warszawa, ul. Elektoralna 2

 • Ministerstwo Energii

  00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

  00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

 • Państwowa Agencja Atomistyki

  00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

 • Polski Instytut Ekonomiczny

  02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87

 • Polski Komitet Normalizacyjny

  00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14

 • Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

  00-682 Warszawa, ul. Hoża 76/78

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  00-001 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1

 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

  00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 188/192

 • Urząd Regulacji Energetyki

  02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181

 • Wyższy Urząd Górniczy

  40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31

 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku

  05-400 Otwock,

Powrót

Przeczytaj treść ponownie