Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

Jednostka kontrolująca: Departament Środowiska

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/001/KSI
Data publikacji: 2019-07-18 09:26
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Ministerstwo Środowiska

  00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

 • Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Morskiej

  00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

  40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie