Zarządzanie długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/013/LKA
Data publikacji: 2020-09-22 11:23
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

    ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

  • Urząd Miasta Częstochowy

    ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.