Zarządzanie długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych

Nr ewidencyjny: P/19/013
Data publikacji: 2020-09-22 11:23
Dział tematyczny: finanse publiczne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osób.