Zarządzanie długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/013/LSZ
Data publikacji: 2020-09-22 11:23
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

    71-455 SZCZECIN,ul. Arkońska 4

  • URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE

    75-007 KOSZALIN,Rynek Staromiejski 6-7

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.