Zarządzanie długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/013/LRZ
Data publikacji: 2020-09-22 11:23
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

    35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60

  • Urząd Miasta Krosna

    38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku skontrolowała 1754 podmioty.