Zarządzanie długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/013/LPO
Data publikacji: 2020-09-22 11:23
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

    Al. Niepodległości 34, 61-714 POZNAŃ

  • URZĄD MIASTA POZNANIA

    Plac Kolegiacki 17, 61-841 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.