Zarządzanie długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/013/LOL
Data publikacji: 2020-09-22 11:23
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

    ul. Łączności 1, 82-300 ELBLĄG

  • ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA Z WARM.-MAZ. CENTR. ONKOLOGII W OLSZTYNIE

    Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.