Zarządzanie długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/013/KBF
Data publikacji: 2020-09-28 10:33
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Główny Urząd Statystyczny

  Al. Niepodległości 208 00-608 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  ul. Nowogrodzka 1/3/5

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

  ul. Stefana Banacha 1A 02-097 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.