Zarządzanie portfelem kapitałowym i inwestycyjnym Agencji Rozwoju Przemysłu SA oraz podmiotów powiązanych

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: P/19/017/KGP
Data publikacji: 2020-10-12 08:01
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA

  00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12

 • IDA Management Sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 69

 • PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

  00-025 Warszawa, ul. Krucza 50

 • Polski Fundusz Rozwoju SA

  00-025 Warszawa, ul. Krucza 50

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

NIK w 2019 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 61 zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach.