Wspólne prowadzenie instytucji kultury

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/022/LSZ
Data publikacji: 2020-04-24 10:51
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE

    70-561 SZCZECIN,ul. Staromłyńska 27

  • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE

    70-540 SZCZECIN,ul. Korsarzy 34

Powrót

Przeczytaj treść ponownie